Otillgänglig bensinpump var diskriminering

Stockholm tingsrätt slår fast att bensinstationsföretaget Circle K har utsatt en man från Uppsala för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Men domen ger även företaget rätt på flera punkter.

Mannen stämde förra året Circle K för diskriminering efter att han inte hade kunnat tanka sin bil på tre av företagets automatstationer, som går under varumärket Ingo. I samtliga fall visade det sig vara omöjligt för honom att nå kortterminalen från sin rullstol. 

I en färsk dom ger Stockholm tingsrätt mannen rätt i ett av de tre fallen. Den aktuella stationen byggdes om 2016 och tingsrätten anser att Circle K i samband med ombyggnationen inte har vidtagit tillräckliga tillgänglighetsåtgärder för att försätta mannen i en jämförbar situation med kunder utan samma funktionsnedsättning. Därmed har företaget utsatt mannen för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

I fallen med de två andra stationerna går dock tingsrätten på företagets linje. Här menade mannen att Circle K med enkla åtgärder skulle kunna göra tankningen tillgänglig. Bland annat pekade han på möjligheten att ta fram en lösning för att betala med mobilen eller att kapa fundamentet som betalterminalen var placerad på.

Tingsrätten anser dock inte att någon av de föreslagna åtgärderna är skäliga att kräva. Någon diskriminering i lagens mening har därför inte ägt rum. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Sammantaget dömer tingsrätten Circle K att betala 10 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Domen kan överklagas fram till den  november.