Oppositionens krav: Säg nej till undantag för småföretag

Små företag inom hälso- och sjukvården ska omfattas av det nya diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet. Det anser en majoritet i arbetsmarknadsutskottet och går emot regeringen.

porträtt Ylva Johansson
Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Små företag inom hälso- och sjukvården ska omfattas av det nya diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet. Det anser en majoritet i arbetsmarknadsutskottet och går emot regeringen. Små butiker och kaféer kan däremot fortfarande vara otillgängliga.
S, V, Mp och SD vill att riksdagen säger nej till undantag för företag med färre än tio anställda verksamma inom hälso- och sjukvård när förslaget om hur bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering behandlas senare i juni. Undantaget för mindre företag inom andra branscher blir dock kvar.
– Vi vill ta bort båda undantagen. Både det som gäller småföretag i hälso- och sjukvårdssektorn och det som gäller småföretag i allmänhet. Det är vår ståndpunkt, och det är också V:s och MP:s ståndpunkt, men där finns det inte majoritet när det gäller resten, så där blir det ingen ändring i lagstiftningen nu säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
Därmed kommer lagen, när den träder i kraft vid årsskiftet, att medge undantag för små företag som tillhandahåller varor och tjänster, som till exempel restauranger och butiker.
Ylva Johansson anser att denna typ av generella undantag för mindre företag är principiellt fel.
– Vi förstår att man vill skydda småföretag men vi menar att skälighetsrekvisitet gör det, säger hon.
Regeringens förslag innehåller även krav på att den enskilde ska ha en varaktig relation med en verksamhet för att diskrimineringsreglerna ska gälla. Trots generell kritik mot förslaget har inget av oppositionspartierna lagt något konkret förslag om att förändra lagförslaget på denna punkt.
– Vi är rädda att den här lagen inte blir tillräcklig kraftfull och vi vill att regeringen ska återkomma med en utvärdering av hur väl det fungerar. Det är jättesvårt att gå in och göra exakta ändringar eftersom ingen har prövat den här typen av skrivningar tidigare, säger Ylva Johansson och tillägger:
– Personligen tror jag att det kommer bli mycket svårt att veta vad man menar med varaktighet, det finns inget utförligt resonemang om det i propositionen.
Hur kommer ni att gå vidare med den här frågan om ni hamnar i regeringsställning efter valet i höst?
– Om vi hamnar i regeringsställning vill vi genomföra vår politik, och vår politik är att vi inte tycker att man ska göra undantag för företag med färre än tio anställda. Sedan kan inte jag göra utfästelser om hur fort det går men det här är det vi vill, säger Ylva Johansson.
Regeringspartierna i utskottet reserverar sig mot beslutet och kräver en utredning av konsekvenserna för de företag som berörs. Att göra sin verksamhet tillgänglig kan innebära höga kostnader för dessa företag, menar M, FP, KD och C och varnar för att små hälso- och sjukvårdsföretag kan tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket i sin tur skulle minska valfriheten för patienterna.