Oppositionens budgetar på tre minuter

Under veckan har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner. Här finns förslag som rör såväl personlig assistans som lönebidrag och bostadstillägg.

Ett äldre man och en en äldre kvinna står i dörren till ett hus och tittar mot oss. Kvinnan använder rollator.
Bostadstillägget för pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning behandlas olika av oppositionspartierna. (Foto: Ingo Bartussek/Adobe Stock)

Under veckan har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner. Här finns förslag som rör såväl personlig assistans som lönebidrag och bostadstillägg.
Liberalerna vill lägga en miljard kronor mer än regeringen på personlig assistans per år under de kommande tre åren. Det framgår av partiets budgetmotion. Pengarna ska användas för en mer generös tolkning av lagen, heter det i motionen. Exakt hur detta ska gå till framgår inte. L lyfter dock fram att även om regeringens  uppräkning av timschablonen är ett steg i rätt riktning så är ersättningsnivån fortfarande så låg att många seriösa assistansanordnare har svårt att bedriva verksamhet med rimlig kvalitet
Kristdemokraterna skjuter till lika mycket pengar som L men är lite mer konkreta när det kommer till hur pengarna ska användas. Partiet föreslår en höjning av timschablonen med 2,2 procent nästa år, vilket är samma nivå som de genomsnittliga löneökningarna på arbetsmarknaden. Utöver detta vill man skjuta till ytterligare 300 miljoner till assistansersättning under 2018, 400 miljoner kronor 2019 och 450 miljoner kronor under 2020. Sammantaget innebär detta ett tillskott på tre miljarder kronor under tre år jämfört med regeringens budgetförslag.
Övriga parter räknar med samma utgift som regeringen.
Precis som regeringen vill några partier också höja taket för bostadstillägget för pensionärer och personer med sjuk-och aktivitetsersättning. Men medan M godtar regeringens förslag väljer flera partier att gå fram med egna lösningar. L vill höja taket med 500 kronor per år framtill 2021 då en hyra på 7000 kronor i månden ska kunna ligga till grund för bostadstillägg. Samtidgt vill L höja ersättningsgraden för ålderspensionärer från dagens 95 procent till 96 procent.
KD går längre och föreslår att taket höjs till 7500 kronor pluss att partiet vill höja tilläggsbeloppet inom bostadstillägget. Sammantaget skulle detta innebära att det maximala belopp som bostadstillägget för pensionärer kan uppgå till blir 7965 kronor för ensamstående och 4032 kronor för sammanboende.
Även SD vill höja bostadstillägget med 1000 kronor för pensionärer.
Såväl KD som L ställer upp på regeringens förslag att successivt höja taket för lönebidraget upp till 20000 kronor år 2020. Sedan upphör samstämmigheten. KD vill satsa på fler plaster hos Samhall och handledarstöd hos Arbetsintegrerande sociala företag medan L varken vill ha fler lönebidragsanställningar eller ökat antal anställda hos Samhall.
Centerpartiet avvisar regeringens höjning av taken i lönebidraget. Partiet vill även dra tillbaka tidigare satsningar på anställningar med lönebidrag och hos Samhall. Totalt avsätter partiet drygt två miljarder kronor mindre än regeringen inom anslaget.
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet säger nej till regeringens förslag att höja garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen med 300 kronor i månaden. Här avviker Kristdemokraterna från allianslinjen genom att välkomna höjningen av garantinivån.