Öppnar för skrotning av nedsatt arbetsförmåga

Den har kritiserats under lång tid, men bitit sig fast. Nu kan dock termen »nedsatt arbetsförmåga« vara på väg bort.

En skylt från arbetsförmedlingen med några personer i bakgrunden
(Foto: Arbetsförmedlingen)

Den har kritiserats under lång tid, men bitit sig fast. Nu kan dock termen »nedsatt arbetsförmåga« vara på väg bort.
Termen »nedsatt arbetsförmåga« används i dag för att sortera ut vilka personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser som olika former av lönebidrag. Kritik mot termen har dock funnits under lång tid. Bland annat har användningen av begreppet kritiserats för att vara stigmatiserande och minska arbetsgivarnas förväntningar på de människor som etiketteras med termen.
Nu öppnar dock regeringen för att byta ut begreppet. I regleringsbrevet för 2018 får Arbetsförmedlingen uppdraget att utreda om och hur termen »nedsatt arbetsförmåga« påverkar de personer som berörs.
Om det behövs ska myndigheten också lämna förslag på alternativ och utreda vilka konsekvenser dessa kan få. Uppdraget ska redovisas i november 2018.