Onödiga krav i politiken

De politiska partierna kan göra mycket mer för att välkomna människor med funktionsnedsättning, skriver Yvonne Nordlund.

Möte pågår vid bord med pennor och kaffekoppar
Det finns fler sätt att engagera sig än fysiska möten, menar debattören.

DEBATT: De politiska partierna kan göra mycket mer för att välkomna människor med funktionsnedsättning, skriver Yvonne Nordlund.
Det finns fortfarande många hinder för människor som har en funktionsnedsättning och vill engagera sig i partipolitiken. Den som inte kan eller orkar förflytta sig till de lokaler där partierna har sina möten missar för det mesta möjligheten att delta i debatter och diskussioner. Man missar dessutom nomineringsförfaranden och tillgång till förtroendeuppdrag.
Om personen trots allt får ett förtroende­uppdrag, tvingas man i några organisationer (enligt en enkel undersökning), skriva på någon form av kontrakt där man försäkrar att man ska vara aktiv på möten och andra evenemang. Man ska alltid vara närvarande eller ha en hög närvaro och vara tillgänglig för partiet. Vem som helst förstår att dessa förbindelser utestänger en mängd kompetenta personer som vill påverka och förbättra samhället.
Idag finns det många alternativa sätt att involvera personer genom vårt högt utvecklade teknologiska samhälle. En politiker ska inte alltid behöva vara fysiskt närvarande för att vara aktiv i politiken! Hen finns med trots att personen ibland inte syns!
I en motion till mitt parti Socialdemokraterna föreslår jag att partiet ska använda tekniken för att göra alla delaktiga så långt som möjligt. Vi har telefoner, webb-kameror, e-post, bloggar etc. Tillgänglighet á 2015, innebär möjlighet att delta utan att vara på en bestämd plats vid en bestämd tid. Detta kan i praktiken innebära att en person deltar i ett styrelsemöte via dator eller telefon. Verktyg för virtuella möten för samtal, dialog och beslut kan prövas och utvecklas inom partiet. »Alla ska med« och andra hurtiga slagord måste förverkligas. De politiska partierna har inte råd att missa en stor grupp av kompetenta medlemmar.
Yvonne Nordlund
Garphyttan