Oklar framtid för förslag om fler i arbete

Det är fortfarande oklart hur regeringen kommer hantera förslagen från Funka-utredningen.

Det är fortfarande oklart hur regeringen kommer hantera förslagen från Funka-utredningen. Det berättade statssekreterare Erik Nilsson vid ett arbetsmarknadsseminarium på torsdagen. 
Förslagen från utredningen bereds av regeringen, men vilka förslag som kan bli verklighet är för tidigt att säga.
– Det är dyra reformer, sa Erik Nilsson och hänvisade bland annat till förslaget om höjda tak för lönesubventionerna.
Funka-utredningen lämnade sina förslag 2012 och den tidigare regeringen genomförde några av dem. Men flera av de tunga förslagen har fått ligga kvar i byrålådan. I december 2013 uppmanade den dåvarande oppositionen (inklusive Socialdemokraterna och Miljöpartiet) regeringen att skyndsamt återkomma med fler förslag från utredningen. Men ännu är det alltså inte klart hur den nya regeringen ska gå vidare.
– Vi behöver bereda förslagen vidare och titta på vad är det från funkautredningen som vi ska genomföra, sa Erik Nilsson.
Enligt Erik Nilsson vill regeringen ta bort de tidsgränser som idag styr när och hur olika stöd kan ges.
– Vi tror inte att det är rätt sätt att sorters ut de som behöver dyra insatser att sätta upp fasta tidsgränser. Det kan leda till att många får vänta länge på rätt insats, sa han.
Istället vill regeringen sätta sin tillit till arbetsförmedlarnas proffessionalitet och ge dem större frihet att avgöra vem som behöver vilket stöd och när. Arbetsförmedlingen ska också få större frihet att använda de pengar som staten anslagit till arbetsmarknadsstöd. Dagens hårda styrning har skapat problem, menade han.
– Lokalt har man inte haft möjlighet att styra insatser till de områden där behoven finns samtidigt som man har pengar över på andra områden, som skickas tillbaka till staten.
Samtidigt betonade han att friheten måste ha gränser.
– Det kommer inte gå att helt komma bort från alla regleringar och kategoriseringar. Någonstans måste vi motivera att vi har subventioner.
Arbetsmarknadsseminariet arrangerades av Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet