Ökad sysselsättning – före coronakrisen

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning ökade innan krisen. Det visar nya siffror.

Sex personer runt ett bord på vad som ser ut att vara ett väldigt sparsmakat kontor. En av personerna sitter i rullstol.
(Foto: Robert Kneschke/Adobe stock)

Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning ökade innan krisen. Det visar nya siffror.

Mellan 2018 och 2019 ökade andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning märkbart. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Siffrorna i rapporten dras med ganska stora felmarginaler, men jämfört med 2013, då myndigheten påbörjade den nuvarande mätserien, har andelen sysselsatta i gruppen ökat med sju procentenheter. Från 62 procent till 69 procent.

Fortfarande är andelen personer med funktionsnedsättning som har sysselsättning betydligt lägre än motsvarande siffra för befolkningen i övrigt, men skillnaden har minskat. 2019 var knappt 81 procent av de som inte har funktionsnedsättning sysselsatta, visar rapporten. 

Ungefär två tredjedelar av de som har funktionsnedsättning uppger att de också har nedsatt arbetsförmåga. I denna grupp har andelen sysselsatta ökat mest. Sedan 2013 har den ökat med ungefär tio procentenheter, från knappt 55 procent till knappt 65 procent.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I gruppen som har funktionsnedsättning, men som uppger att de inte har nedsatt arbetsförmåga, var andelen sysselsatta förra året knappt 78 procent, vilket är ungefär samma som 2013. 

Undersökningen bygger på intervjuer med 1100 personer och gjordes under 2019. Några effekter av den pågående coronarkisen finns därför inte med i siffrorna.