Oförändrad budget för bilstöd trots lägre utbetalningar

Sedan lagändringen 2017 har utbetalningarna av bilstöd minskad dramatiskt. Ändå behåller regeringen budgeten för stödet oförändrad.

Sedlar i valörerna 20, 50 , 100 och 200 ligger i en solfjädersform på ett vitt underlag
Lägre utbetalningar men samma summa i budgeten för bilstödet.

Sedan lagändringen 2017 har utbetalningarna av bilstöd minskad dramatiskt. Ändå behåller regeringen budgeten för stödet oförändrad.

I flera år har riksdagen avsatt 263 miljoner kronor till det statliga bilstödet. Sedan lagändringen 2017 har stora delar av de avsatta pengarna blivit kvar i statskassan. Orsaken är bland annat att de nya reglerna har skapat långa handläggningstider hos Försäkringskassan och att antalet ansökningar har minskat.

2018 stannade utbetalningarna på under 100 miljoner kronor. I år räknar regeringen med att utgifterna för bilstödet stannar på 144 miljoner kronor. 

Ändå fortsätter regeringen att avsätta 263 miljoner kronor till bilstödet. I budgetpropositionen skriver att man har för avsikt att förbättra bilstödet. Man hänvisar till den departementspromemoria som föreslår lättnader i reglerna runt bilanpassning. Om de förslag som läggs fram i promemorian blir verklighet ökar kostnaderna med 52 miljoner kronor per år från 2021. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!