Offentliga webbplatser brister i tillgänglighet

Bara 7 av 1 748 offentliga webbplatser uppfyller den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det visar en ny granskning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla i slutet av september i fjol. Lagen ställer krav på att offentliga aktörer, som kommuner, regioner och statliga myndigheter, ska se till att deras digitala tjänster är tillgängliga för alla. Det handlar till exempel om att synskadade eller personer med nedsatt motorik ska kunna använda hemsidor och e-tjänster. 

Men än så länge är det få webbplatser som uppfyller lagkraven. Företaget Funka har granskat 1748 offentliga webbplatser utifrån tio olika krav. Bland annat har man undersökt textkontraster, användning av så kallade alt-texter och rubrikstrukturer. 

Resultatet visar att mindre än en halv procent av de testade webbplatserna klarade de utvalda testerna. Enligt Funka exkluderar nästan 99 procent av webbplatserna personer med synnedsättning. Knappt hälften, 44 procent, exkluderar personer med motoriska nedsättningar.