Offentlig upphandling ska bli bättre

Myndigheter ska bli bättre på att tillgodo se individens behov och önskemål när de upphandlar varor och tjänster riktade till personer med funktionsnedsättning.

Myndigheter ska bli bättre på att tillgodo se individens behov och önskemål när de upphandlar varor och tjänster riktade till personer med funktionsnedsättning.
Omsorg, IT-tjänster och hjälpmedel är några exempel på verksamheter och tjänster riktade till personer med funktionsnedsättning som varje år köps in för stora pengar av samhället.
Men det är inte alltid som de som gör upphandlingarna har tillräckliga kunskaper. Det anser i alla fall regeringen som vill att Konkurrensverket ska se till att upphandlingskompetensen blir bättre hos de myndigheter som gör upphandlingarna. Hit hör bland annat kommunerna och landstingen.
Regeringen vill bland annat öka kunskaperna om individuellt utformat stöd. Även kunskap om hur man tar hänsyn till den enskildes behov och önskemål vid upphandling av hjälpmedel finns med på önskelistan.
Konkurrensverket ska dessutom ge myndigheterna vägledning till hur man kan jobba med innovationsvänlig upphandling.
”Ett systematiskt förbättringsarbete ställer bland annat krav på ökade kunskaper hos kommuner och landsting om hur förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och uppföljningsrutiner kan utformas i de delar som upphandlas eller som ingår i valfrihetssystem”, skriver regeringen i uppdragsbeskrivningen.