Nya siffror ska underlätta bedömningen av merkostnadsersättning

Nytt uppdrag ska ge bättre bedömning av merkostnadsersättning.

Sedlar i valörerna 20, 50 , 100 och 200 ligger i en solfjädersform på ett vitt underlag
(Foto:Adobe Stock)

Bedömningen av merkostnadsersättning ska bli bättre. Konsumentverket ska hjälpa Försäkringskassan att avgöra vad som är en merkostnad.

Merkostnadsersättning har sedan 1 januari 2019 ersatt det som tidigare hette handikappersättning. Trots att det finns omfattande övergångsbestämmelser, som gör att många fortfarande har fått behålla sin handikappersättning, har Försäkringskassan haft långa handläggningstider för den nya ersättningen.  

Under det första året med merkostnadsersättning har Försäkringskassan haft långa handläggningstider för ansökningar. Enligt myndigheten är en förklaring att riksdagen fattade beslut om det nya regelverket bara ett drygt halvår innan det trädde i kraft. 

Men långa handläggningstider kan också bero på komplexa bedömningar av den sökandes utgifter. Det menar regeringen som idag ger Konsumentverket uppdraget att dela med sig av kunskap om vad myndigheten anser är normala levnadskostnader för personer som inte har funktionsnedsättning. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Syftet är att hjälpa Försäkringskassan med bedömningen av merkostnadsersättning.

Genom förbättrad kunskap om vad som är normala kostnader, för personer utan funktionsnedsättning ska det bli lättare att avgöra vad som är skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning, menar regeringen.

– Det är viktigt att bedömningen av merkostnader för personer med funktionsnedsättning blir rimlig och rättvis, och att den baseras på gedigen kunskap, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Konsumentverket har ett knappt år på sig att fixa uppgiften. 1 mars 2021 ska det vara klart.