Nya regler ska vända utvecklingen inom bilstödet

Nu ändras lagen om bilstöd. Maxhöjd på bilen och höjda tilläggsbidrag kan innebära att fler ansöker om bilstöd, tror Försäkringskassan.

Bilar parkerade i ett parkeringshus. Det är lågt i tak vilket illustrerar att bilstödet har hänvisat vissa bilköpare till stora och höga bilar som inte kommer in överallt.
Personer som har sökt bilstöd har blivit hänvisade till att köpa bilar som är för höga för att komma in i parkeringshus. (Foto: Istock)

Nu ändras lagen om bilstöd. Maxhöjd på bilen och höjda tilläggsbidrag kan innebära att fler ansöker om bilstöd, tror Försäkringskassan.

2017 började en ny lag om bilstöd att gälla i Sverige. Den nya lagen ställde bland annat högre krav på vilka fordon som sökande kunde bli beviljade bidrag för att köpa och anpassa. Ett syfte var att minska kostnaderna för efteranpassning, som till exempel golvsänkning. Istället styr lagstiftningen mot köp av bilar som redan i originalutförande går att använda för den som har behov av en anpassad bil. Resultatet blev att flera bilköpare blev hänvisade till stora och otympliga fordon av skåpbilstyp. Bilar som inte bara är svåra att manövrera i vanlig stadsmiljö och omöjliga att få in i parkeringsgarage, de drar också mycket bränsle och är dyra i inköp. 

Nu ska det bli viss ändring på detta. 1 oktober införs en ny regel i lagstiftningen som slår fast att bilstöd inte ska lämnas till bilar som är högre än 205 centimeter. Även om det fortfarande är en ansenlig höjd på en bil räknar Försäkringskassan med att lagändringen blir positiv för bilköparna. 

– Det får en väldigt stor betydelse för dem som söker bilstöd. Det blir en huvudregel att bilstöd inte ska lämnas till höga och otympliga bilar som inte kan komma in i parkeringshus och liknande, säger Henrik Alenius, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Grundregeln är dock fortfarande att den som söker bilstöd ska hitta en bil som fungerar att använda utan efteranpassning. 

– Det är inte så att man kan önska vilken bil som helst och få den golvsänkt. Man ska i första hand leta efter en bil som så långt som möjligt tillgodoser behovet i originalutförande, säger Henrik Alenius. 

Sedan lagändringen 2017 har antalet personer som ansökt om bilstöd minskat rejält. Dessutom hade Försäkringskassan och Trafikverket under en längre period svårt att få effektivitet i den nya ansökningsprocessen. I kombination med de nya reglerna har det fått effekten att en stor del av de pengar riksdagen avsatt för bilstöd inte har kommit till användning. 

Parallellt har Försäkringskassan konstaterat att den nya lagen fått effekten att bilköpet har blivit betydligt dyrare för många bilstödsberättigade. 

Den nu aktuella lagändringen innehåller därför flera delar som ska förbättra ekonomin för bilköparen. Dels kan regeln om maxhöjd göra det möjligt att köpa mindre och möjligen billigare bilar. Dessutom blir nivåerna för de båda tilläggbidragen A och B högre. Det betyder att den som behöver köpa en bil som behöver anpassning eller som har behov av en extra stor bil kan få mer pengar från stödet. Det blir också lättare att få anpassningsbidrag för utrustning som biltillverkarna erbjuder som standardutrustning eller vanligt förekommande tilläggsutrustning. 

– Om den sökande inte har funnit en bil som uppfyller de krav som Trafikverket har ställt på bilen så kommer det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att lämna anpassningsbidrag, säger Henrik Alenius. 

En annan förändring öppnar för kompletterande anpassningar i en äldre bil om den sökande får förändrade behov. Idag kan Försäkringskassan bara bevilja anpassningsbidrag för en bil som är yngre än fyra år eller har gått mindre än sex tusen mil. 

– Den regeln ändras nu så att det bara är första gången man ansöker om anpassningsbidrag som den ska tillämpas, säger Henrik Alenius. 

Hur vanligt är det att man hamnar i den situationen?
– Det är ganska vanligt. Speciellt i barnärenden. Barn växer och då är det ganska naturligt att de kommer att behöva ny eller annorlunda anpassning över tid. 

Enligt beräkningar kommer lagändringen medföra att statens utgifter för bilstödet ökar. Under nästa år räknar Försäkringskassan kassan med att utgifterna ökar med 50 miljoner kronor. Det är dock fortfarande 60 miljoner under den summa som regeringen föreslagit i son budget.


FAKTA 4 ändringar i bilstödet 1 oktober 2020
1. Maxhöjd på bilen
För att en bil ska ge rätt till bilstöd ska den som huvudregel var högst 205 centimeter hög.

2. Större möjlighet till anpassningsbidrag
Den som inte kan hitta en bil som i originalutförande uppfyller behoven till rimligt pris kan få anpassningsbidrag för utrustning, trots att den finns som standard eller vanligt förekommande tilläggsutrustning. Vad som är rimligt pris för en bil ska bedömas ur ett objektivt perspektiv. Det är alltså inte bilköparens privatekonomiska förutsättningar som avgör om bilen är orimligt dyr. 

3. Höjda tilläggsbidrag
Tilläggbidrag A, som den som behöver behöver eftermonterade anpassningar kan få, höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Tilläggsbidrag B, som personer som behöver kunna använda rullstolen inne i bilen eller ta med en motordriven rullstol eller ett annat liknande hjälpmedel kan få, höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor. 

4. Möjlighet att få anpassingsbidrag vid förändrade behov
Om bilen är äldre än fyra år eller har gått mer än 6000 mil har det hittills inte varit mölijgt att få anpassningbidrag till nya anpassningar, även om behoven har förändrats. Detta ändras nu. Ålders- och milgränsen ska bara gälla första gången en bil anpassas.