Nya löften om svensk MR-institution

Efter år av utredande och process budgeterar regeringen för att ett institut för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige ska bli verklighet.

En svensk flagga vajar bredvid en FN-flagga
Foto: riksdagen

Efter år av utredande och process budgeterar regeringen för ett institut som ska främja och följa utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kräver att de stater som tillträtt konventionen ska upprätta en oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av mänskliga rättigheter i det egna landet. Trots att det snart har gått tolv år sedan Sverige tillträdde konventionen saknar landet fortfarande en sådan.

Men nu kan det vara något på gång. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sverige inrättar »Institutet för mänskliga rättigheter« (Utgiftsområde 1, 11.12.6). Institutet ska främja och följa utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Någon tidpunkt för Instituet ska se dagen ljus anger inte regeringen. Men enligt budgetpropositionen avsätter man 25 miljoner kronor nästa år. För kommande år räknar regeringen med en utgift på femtio miljoner kronor per år.

Frågan om hur den svenska institutionen för skydda, främja och övervaka mänskliga rättigheter har utretts under lång tid. Frågan har bollats mellan riksdag och regering. Den senaste utredningen blev klar för snart två år sedan och har därefter varit på remiss. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Innan reformen blir verklighet ska regeringen genomföra en »bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet«.