Nya krav ska underlätta arbete för mänskliga rättigheter

Myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter om mänskliga rättigheter.

Kommuner, regioner och statliga förvaltningsmyndigheter ska vara skyldiga att lämna uppgifter om hur de säkerställer de mänskliga rättigheterna sin verksamhet till Institutet för mänskliga rättigheter. Det är innebörden i en proposition som regeringen lämnar till riksdagen.

Skyldigheten att lämna uppgifter innebär att Institutet för mänskliga rättigheter kan begära att få ut information om de åtgärder som en kommun, region eller statlig myndighet har vidtagit i den egna verksamheten.

Enligt regeringen behövs en sådan skyldighet för att Institutet för mänskliga rättigheter ska leva upp till de så kallade Parisprinciperna som FN har tagit fram för att säkerställa att nationella institutioner för mänskliga rättigheter kan arbeta självständigt och oberoende. 

Institutet för mänskliga rättigheter

En ny svensk myndighet som startade verksamheten i januari i år. Institutets uppgift är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige utifrån Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna och Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter enligt EU-rätten.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!