Nya krav ska ge bättre kvalitet i färdtjänsten

Bristande punktlighet och begränsande regler skapar problem i vardagen för många färdtjänstresenärer,. Nu vill Myndigheten för delaktighet ställa högre krav på de upphandlande myndigheterna.

En färdtjänstchaufför hjälper en man i rullstol ombord i en liten gul och blå bil.
Obligatoriska ledningssystem ska ge bättre kvalitet i färdtjänsten, tycker MFD. (Foto: Tom Wang/Adobe stock)

Bristande punktlighet och begränsande regler skapar problem i vardagen för många färdtjänstresenärer,. Nu vill Myndigheten för delaktighet ställa högre krav på de upphandlande myndigheterna.
Färdtjänsten får inte sällan kritik för att vara otillräcklig och av dålig kvalitet. En ny kartläggning från Myndigheten för delaktighet (MFD) visar att det på flera punkter finns fog för kritiken. Visserligen konstaterar man att färdtjänsten överlag fungerar bra för de som använder den, men på många håll i landet finns brister som inte minst påverkar de som har aktiva liv och reser dagligen.
I kartläggningen bekräftar myndigheten flera av de problem som brukar cirkulera i debatten. Det handlar bland annat om att villkoren för färdtjänst skiljer sig åt mellan landets kommuner och att likvärdigheten därmed har brister. Här finns skillnader i om resenären får ta med sina barn, en ledsagare eller assistent, men det finns också variationer i villkor för hur långt i förväg resan måste bokas och möjlighet att ta med hjälpmedel.
Andra problem handlar om punktlighet, säkerhet, flexibilitet och bemötande. Flera resenärer pekar på att dålig punktlighet skapar osäkerhet och gör livet ineffektivt. Bristande information om långa samåkningar gör resorna svåra att planera.
– De som använder färdtjänst har oftast inga andra alternativ. Därför får bristerna väldigt stora konsekvenser. Färdtjänsten kan avgöra om du kan behålla eller byta jobb, delta i en daglig aktivitet om du har en demenssjukdom eller välja fritidsaktiviteter för ditt barn, säger Malin Ekman Aldén i ett pressmeddelande.
För att förbättra kvaliteten i färdtjänsten vill MFD att kommuner och kollektivtrafikmyndigheter skapar strukturer för ett systematiskt och fortlöpande arbete med kvalitetsutveckling. Kartläggningen visar att 80 procent av kommunerna och hälften av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna idag saknar ett  ledningssystem för systematiskt systematiskt kvalitetsarbete. MFD uppmanar därför regeringen att införa ett krav på att upphandlande myndigheter har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i färdtjänsten. 
Ett annat förslag handlar om att ge bättre stöd till de som upphandlar färdtjänst. Idag varierar rutiner och processer mellan olika kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. MFD vill därför att Upphandlingsmyndigheten tar fram en vägledning för upphandling av färdtjänst. 
Man vill också att det tas fram bättre nationell statistik om färdtjänst. Bland annat vill man ha nyckeltal för att kartlägga om minskningen av antalet färdtjänsttillstånd är en effekt av ökad tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken.
 
Mer om färdtjänst
Utredningsförslag om framtidens färdtjänst 
Komplexa hinder i kollektivtrafiken
Erika Wermeling: Därför undviker jag att åka färdtjänst