Nya krav på tillstånd inom hemtjänsten

Företag inom hemtjänst och ledsagarservice ska från och med nästa år ha särskilda tillstånd för att få bedriva verksamhet. Det förelår regeringen.

En äldre person blir körd i rullstol av en yngre.
I dag utförs en stor del av all hemtjänst av privata aktörer. (Foto: Kacso Sandor/Adobe stock)

Företag inom hemtjänst och ledsagarservice ska från och med nästa år ha särskilda tillstånd för att få bedriva verksamhet. Det förelår regeringen.
I en remiss till lagrådet föreslår regeringen att det införs krav på tillstånd för företags som levererar en rad olika tjänster utifrån socialtjänsten och LSS. Förutom hemtjänst och ledsagarservice ska det också krävas tillstånd för att utföra tjänsterna biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet som finns i LSS.
För att få tillstånd krävs att företagaren genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten. Företaget ska även ha visat sig lämplig att bedriva verksamheten och ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller förverksamheten.
De nya tillståndskraven ska börja gälla från och med januari 2019.