Nya jaktregler kan minska diskriminering

När årets vargjakt drar i gång i dagarna finns få jägare med nedsatt rörelseförmåga med i skogarna. Men till nästa år kan det bli ändring. Ett nytt lagförslag öppnar för att låta funktionshindrade jägare jaga fler arter från fordon än vad som tidigare varit tillåtet.

Kollage av två bilder. Den ena föreställer en jägare i rullstol på pass i skogen och den andra är en bild av en varg.
Från och med nästa år kan det bli möjligt för jägare med funktionsnedsättning att jaga varg från motorfordon. (Foto: Jägareförbundet och Vjaceslavs/Adobe Stock)

När årets vargjakt drar i gång i dagarna finns få jägare med nedsatt rörelseförmåga med i skogarna. Men till nästa år kan det bli ändring. Ett nytt lagförslag öppnar för att låta funktionshindrade jägare jaga fler arter från fordon än vad som tidigare varit tillåtet.
Huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är förbjudet även om det har funnits vissa undantag där jägare med funktionsnedsättning kan få dispens. Nu kommer regeringen med ett förslag där det blir möjligt att få dispens för att jaga fågel och djur som skogshare, men även varg och björn, från motorfordon. Med motorfordon menar man då de terränggående fyrhjulingar som jägare använder för att ta sig runt i skogen. Remisstiden för förslagen går ut 1 mars och ändringarna ska börja gälla från 1 juli 2018
Jägaren Rikard Södergren tycker att det nya förslaget är toppen.
– Äntligen blir vi funktionshindrade jägare behandlade lika inför lagen. Det är det som är den stora skillnaden. Tidigare har man läst lagtexten olika i olika länsstyrelser och vissa har läst den så att det inte går att ge dispenser.
Rikard Södergren har jagat sen ungdomen. Idag är han 64 år, så det blir omkring 40 år som han har jagat. Han har arbetat som jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet innan sjukdomen MS i början av 2000-talet gjorde arbetet omöjligt. Numer använder Rikard rullstol men det har inte på något sätt hindrat honom från att jaga.
Nu senast har han varit involverad i ett projekt som svenska jägareförbundet haft tillsammans med bland annat DHR. Meningen är att alla ska kunna komma ut och jaga, även den som har nedsatt rörelseförmåga.
En bild på en man som kör fyrhjuling i skogen. På fordonet sitter även en hund.
Rikard Södergren på sin fyrhjuling. (Foto: Jägareförbundet)

Projektet har bland annat arbetat med jaktskyttebanorna för att göra dem tillgängliga så att alla kan komma dit och träna skytte. Det är ett måste för att kunna ta jägarexamen bland annat. Hittills har man kommit upp i nio tillgängliga jaktskyttebanor men målet är att det ska finnas en i varje län.
– Att komma ut i skogen och jaga är ren friskvård annars hade du varit låst till asfalten säger Rikard Södergren. Det är till och med vetenskapligt fastställt att det är läkande att vara i naturen. Jag vet inte hur mycket jakten har betytt för mig när det gäller välmående, men jag tror den har hjälpt att hålla »emot« sjukdomen.
Även med det nya förslaget finns dock hinder kvar för jägare med funktionsnedsättning. Dispenserna för jakt från motorfordon gäller bara i det län där ansökan har gjorts vilket fortfarande skapar begränsningar. Rikard Södergren tycker att Sverige bör lära av Finland.
– Där gäller dispenserna i hela landet så man kan jaga överallt i Finland om man har dispens. I Sverige kommer man bara att kunna söka dispens länsvis.
– Men jag fortsätter att jobba för att vi ska få samma regler som i Finland. Det gäller att vara envis.  Det är droppen som urholkar stenen säger Rikard och skrattar.