Ny utredning av arbete mot bidragsbrott

Ny utredning ska lämna förslag mot välfärdsbrottslighet.

Regeringen tillsätter en ny utredning som ska ta fram förslag för hur statens arbete mot bidragsbrott ska organiseras. Utredningen ska se över hur myndigheter kan både förebygga och bekämpa brott riktade mot välfärdssystemen. 

Till särskild utredare har regeringen utsett Amir Rostami som är polis samt doktor i sociologi och docent i kriminologi.

Utredningen ska lämna en delredovisning, med särskild fokus på Försäkringskassan, senast den 15 juni 2022. Slutbetänkandet ska vara klart senast 31 augusti 2023.