Ny myndighet ska stoppa bidragsfusk

Bättre samordning av utbetalningar ska komma åt brottslighet mot välfärdssystemen.

Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet som ska samordna utbetalningar från välfärdssystemet. Syftet är att upptäcka felaktigheter och komma till rätta med fusk och kriminalitet.  

Varje år betalar staten ut 350 miljarder kronor i olika bidrag och ersättningar från välfärdssystemen. 18 av dessa miljarder betalas dock ut felaktigt till fysiska personer, uppger finansminister Elisabeth Svantesson (M) med hänvisning till en uppskattning som gjords för några år sedan. Hälften av summan handlar om brottslighet, menade finansministern när hon presenterade den nya myndigheten vid en pressträff. Som exempel på brottsutsatta ersättningar nämnde hon föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd och assistansersättning.

– När det gäller assistans handlar det inte bara om arbetskraftsinvandring, där vi vet att fusket är utbrett, utan också om själva ersättningarna, sa Elisabeth Svantesson. 

Förutom att betala ut bidrag och ersättningar ska den nya Utbetalningsmyndigheten förebygga upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar. Någon handläggning och utredning av enskilda fall kommer den nya myndigheten inte att utföra. Det arbetet kommer även i fortsättningen att ligga hos myndigheter som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Vad den här myndigheten kommer att göra som de enskilda inte kan är att från ett systemperspektiv upptäcka problem, säger Elisabeth Svantesson. 

I praktiken innebär den nya ordningen att alla utbetalningar från statliga myndigheter går via ett transaktionskonto hos Utbetalningsmyndigheten. Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ingår i det nya systemet liksom skattekontot hos Skatteverket. 

De enskilda myndigheterna har skyldighet att lämna utgifter till den nya myndigheten vilket ger den förutsättningar att upptäcka felaktigheter, menar finansministern. 

– Det kommer helt enkelt att skapas förutsättningar och ett kraftfullt verktyg för att hitta fel och kunna gå vidare med dessa fel, säger Elisabeth Svantesson. 

Enligt förslaget ska Utbetalningsmyndigheten starta sin verksamhet 1 januari 2024.