Ny myndighet ska bekämpa bidragsbrott

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att komma tillrätta med fusk och kriminalitet inom välfärdssystemen

Bland annat vill man skapa en ny myndighet för systyemövergripnade kontroll och analys av utbetalningar från välfärdssystemen. Den nya myndigheten ska också ha hand om själva utbetalningen av ersättningar där besluten är tagna av andra myndigheter, som exempelvis Försäkringskassan.

Den nya myndigheten ska vara på plats till 2023. Regeringen skriver att myndigheten i sitta arbete ska väga den enskildes rätt till integritet mot det allmännas behov av tillgång till information i kontrollsyfte.

Under de kommande tre åren vill regeringen även avsätta 48 miljoner kronor per är för att motverka etablering av oseriösa aktörer inom välfärden. Pengarna ska bland annat nära det möjligt för myndigheter som Försäkringskassan att göra fler kontroller. 

Förslagen är en del av regeringens budgetproposition för 2022 som lämnas till riksdagen den 20 september. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!