Ny lagrådsremiss om tillgänglighet

EUs tillgänglighetsdirektiv är ett steg närmare genomförande i Sverige.

Biljettautomater, bankomater, e-handel och smarta telefoner är några av de produkter och tjänster som får nya krav på tillgänglighet när EUs tillgänglighetsdirektiv blir svensk lag. Direktivet ska genomföras i alla EU-länder och syftar till att införa gemensamma krav på tillgängligheten inom unionen. 

Nu har regeringen lämnat ett lagförslag för granskning hos lagrådet. Enligt förslaget ska den nya lagen om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster träda i kraft den 25 juni 2025.