Ny IT-support ska ge större delaktighet

Personer med funktionsnedsättning kan få en egen IT-support. Det har regeringen beslutat.

Porträtt Anna-Karin Hatt
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C)

Personer med funktionsnedsättning kan få en egen IT-support. Det har regeringen beslutat.
Sedan 2009 har det varit möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i utvalda kommuner att få hjälp med trilskande datorer eller svårbegripliga mobiltelefoner via ett försöksprojekt hos Hjälpmedelsinstitutet.
Nu har regeringen gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över möjligheten för att inrätta en permanent IT-supporttjänst för personer med funktionsnedsättning som ska ta vid när försöksverksamheten avslutas.
– Alliansregeringens mål är att alla som vill ska kunna vara digitalt delaktiga. För att den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara det kan man behöva få stöd att använda olika typer av it-relaterade produkter, säger IT- och energiminster Anna-Karin Hatt (C), i ett pressmeddelande.