Ny dom nekar bilstöd för anpassad barnstol

Det går inte att få bilstöd för en anpassad bilbarnstol. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

En närbild på ett mycket litet barn som är fastspänt i en bilbarnstol
Inget bilstöd för löstagbar bilbarnstol. (Foto: Polkadot/Adobe stock)

Det går inte att få bilstöd för en anpassad bilbarnstol. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.
Trots att bilstöd kan ges till barn som till följd av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand säger Högsta förvaltningsdomstolen nej till en förälder anpassingsbidrag för en specialanpassad bilbarnstol.
Därmed går domstolen emot Försäkringskassans ursprungliga beslut som gav föräldern rätt till anpassningsbidrag för stolen. Beslutet överklagades dock av Allmänna ombudet för socialförsäkringen med hänvisning till att bilbarnstolen inte var fast monterad i bilen.
Högsta förvaltningsdomstolen går i sin dom på Allmänna ombudets linje och menar att anpassningsbidrag, enligt lagen, bara kan beviljas till fast monterade anordningar på, eller ändringar av, ett specifikt fordon som innebär en varaktig förändring av fordonet.