Nu tar DO bristande tillgänglighet till domstol

16 månader efter lagändringen stämmer DO en kommun för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

16 månader efter lagändringen stämmer DO en kommun för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
Trots att föräldrarna till en skolelev i kommunen i tre års tid har påpekat att rullstolsramperna vid elevens skola inte uppfyller kraven på rimlig lutning och saknar skyddsräcken har ingenting hänt. Nu förbereder Diskrimineringsombudsmannen en stämningsansökan mot kommunen.
Det blir första gången som DO väljer att pröva den nya bestämmelsen i diskriminineringslagen som slår fast att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Enligt DO har kommunen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan.
– Vi har gjort bedömningen från DOs sida att det här rör sig om diskriminering i form av bristande tillgänglighet att göra. Vi tycker också att det är ett angeläget område eftersom att det rör en elev i en skolmiljö. Det handlar därför om rätten till utbildning och skolplikten, säger Anna Rosenmüller-Nordlander, processförare på DO.
Hon menar att det handlar om ett tydligt fall av underlåtenhet att åtgärda bristande tillgänglighet.
– Kommunen har själv gjort en utredning och kommit fram till att det finns brister i tillgängligheten på den här skolan och att vissa av dessa brister kan leda till att eleven riskerar att falla av rampen, säger Anna Rosenmüller-Nordlander.
I januari i år togs det första fallet om bristande tillgänglighet till domstol. Den gången var det dock inte DO utan DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som stod för stämningen.