Nu granskas Samhall

Statskontoret ska analysera vad som krävs för att få anställning hos Samhall och hur utvecklingen har påverkat vilka som faktiskt anställs.

En man puttar en rad med kundvagnar framför sig. Bilden är tagen snett framifrån och underifrån med en halvklar himlen som fond.
Hantering av kundvagnar är ett vanligt förekommande uppdrag för anställda hos Samhall. (Foto: Peter Hoelstad/Samhall)

Statskontoret ska analysera vad som krävs för att få anställning hos Samhall och hur utvecklingen har påverkat vilka som faktiskt anställs.
På uppdrag av regeringen ska Statskontoret granska hur det går till när en person får anställning hos Samhall. Hela processen ska lägga under lupp, från att Arbetsförmedlingen konstaterar att en person har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga till att denna erbjuds och blir anvisad en skyddad anställning hos företaget.
Utredningen ska även undersöka hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till företaget. Därtill ska man analysera hur sammansättningen av de personer som anställs har ändrats över tid i relation till Samhalls uppdrag och hur företagets satsning på utvecklingsanställningar fungerar.
Samhall, som skapades 1980, får ersättning från staten för att erbjuda utvecklande jobb åt personer med någon form av funktionsnedsättning. Företaget konkurrerar dock om uppdragen på den öppna marknaden. Idag är antalet anställda ungefär 20000 personer. Verksamheten som från början var inriktad på industriproduktion har på senare år fått ett allt större fokus på tjänstesektorn.
Statskontorets analys ska vara klar i maj 2017.