Nio timmars tentamen var inte diskriminering

Sättet på vilket Lunds universitet behandlade juriststudenten bröt inte mot diskrimineringslagen, konstaterar hovrätten.

Fallet utspelade sig 2018 i anslutning till en tentamen i kursen Civilrättens sociala dimension på juristutbildningen vid Lunds universitet. En av studenterna, som har en cp-skada, begärde att få den sex timmar långa tentamen uppdelad i två delar med kort tid mellan tillfällena. Detta för att komma i en jämförbar situation med andra studenter på kursen. 

Universitetet valde dock att ge studenten två andra förslag till anpassning. Antingen förlängd tid för att genomföra tentamen eller att spara en del av uppgifterna till tillfället för omtentamen en och en halv månad senare. 

Studenten menade dock att båda alternativen innebar ett missgynnande och hon fick hjälp av diskrimineringbyrån Malmö mot diskriminering (MmD) att stämma universitetet för diskriminering. MmD menade att en förlängd tid för tentamen inte var rimlig eftersom att skulle ha negativ inverkan på studentens hälsa. 

Likaså underkände MmD alternativet att spara en del av tentamen till tillfället för omtentamen då även det skulle ha negativa effekter för studenten. Bland annat skulle det ställa krav på att läsa dubbelt och äventyra studentens möjligheter att få studiemedel. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Förra året avfärdade dock tingsrätten kravet och nu gör Hovrätten över Skåne och Blekinge samma sak. Hovrätten konstaterar att studenten genomförde hela tentamen med förlängd skrivtid och klarade den med förhållandevis gott betyg. Det alternativet missgynnade därför inte studenten. Inte heller argumenten mot det andra alternativet håller, menar hovrätten.

Ytterligare en fråga i fallet rör om Lunds universitets beslut att neka studenten ett generellt beslut om uppdelning av längre tentamina. Istället har sådana beslut fattats av varje enskild examinator. Här menar MmD att studenten inte haft samma förutsägbarhet kring sina tentamenstillfällen som andra studenter och på så vis blivit missgynnad. 

Men inte heller på denna punkt ställer sig hovrätten på studentens sida. Rätten konstaterar istället att det var rätt och riktigt av Lunds universitet att lägga beslutet om eventuell uppdelning på examinatorn då detta stämmer överens med nationella riktlinjer. 

Malmö mot diskriminering kommer nu att analysera domen för att se hur de kan agera framåt.

– Vi är besvikna. Inte minst eftersom vi vet att det här är frågor som berör många studenter runt om i Sverige. Frågan om tillgänglighet vid examination måste tas på större allvar inom högskoleområdet, säger Karin Henrikz, ombud för MmD i ett pressmeddelande.