Nekades alkohol – får ersättning

Restauranger medger diskriminering sedan de nekat gäster med funktionsnedsättning att beställa öl.

Restauranger medger diskriminering sedan de nekat gäster med funktionsnedsättning att beställa öl.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämt två restauranger för diskriminering sedan de i olika sammanhang haft synpunkter på sina gästers alkoholkonsumtion.
En pizzeria söder om Stockholm nekade en man att beställa öl med motivet till att servitören inte kände till vilka mediciner mannan använde. Och på en restaurang i Gävle ansåg serveringspersonalen att minst en person i ett sällskap skulle avstå alkohol eftersom att en kvinna i sällskapet använde rullstol.
Enligt DO har det i båda fallen rört sig om ett missgynnande som har samband med funktionsnedsättning. I fallet i Gävle har även en annan kvinna i sällskapet missgynnats genom restaurangens agerande.
Enligt DO har båda restaurangerna medgett att det har varit fråga om diskriminering och parterna har kommit överens om att förlikas. Uppgörelsen innebär att mannen i Stockholm får 12 000 kronor i ersättning och de båda kvinnorna i gävle får 15 000 respektive 10 000 kronor.