Motgång för DO – Inte diskriminering när man nekades att åka buss

Tingsrätten: Inte skäligt att busschaufförer ska ha koll på olika rullstolsmodeller.

ett kollage av två bilder. En visar en interiör i en buss. Den andra visar utsidan av en buss där det finns en rullstolssymbol.
Trots att bussarna var tillgängliga fick mannen inte åka med eftersom att förarna trodde att rullstolen var för tung. (Foto: Adobe stock)

Trots att bussbolagets chaufförer gjorde fel när de vid fyra tillfällen nekade den rullstolsburne mannen att åka med bussen var det inte diskriminering. Det anser Västmanlands tingsrätt i en färsk dom.

Tre gånger under en dag blev mannen nekad att åka buss, med motivet att han och hans elrullstol vägde för mycket. Men trots att chaufförerna hade fel i sin viktbedömning har mannen inte blivit diskriminerad, konstaterar tingsrätten. Därmed går rätten emot Diskrimineringsombudsmannen (DO) som för snart ett år sedan stämde det regionala bussbolaget Svealandstrafiken för diskriminering. 

Fallet handlar om en man som vid ett antal tillfällen under 2017 och 2018 fick nej när han vill åka med Svealandstrafikens bussar. I samtliga fall menade chaufförerna att mannen och hans rullstol vägde mer än de 300 kg som är den samlade maxvikten för resenär och rullstol, enligt säkerhetsföreskrifterna. 

Bedömningarna har dock varit felaktiga. Mannen och rullstolen har tillsammans vägt mindre än 300 kg. DO hävdar därför att bussbolaget har missgynnat mannen. Bolaget har inte försatt honom i en jämförbar situation med resenärer utan funktionsnedsättning.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

DO menar att bussbolaget borde ha utbildat sina chaufförer om elrullstolar. Chaufförerna bör ha kunskap att kunna identifiera olika rullstolsmodeller och avgöra hur mycket de väger. Bussbolaget borde även ge chaufförerna någon form av stöd när de ska bedöma den sammanlagda vikten på resenärer och dennes rullstol. 

Bussbolaget å sin sida medger visserligen att chaufförerna har gjort fel. Bedömningen av vikten på mannen och hans rullstol har inte blivit rätt. Men bolaget menar att DOs krav på åtgärder inte är skäligt. Man pekar på att det finns en stor mängd olika fabrikat och modeller av elrullstolar på marknaden och att det inte med enkelhet går att lista dem alla. Dessutom blir det ett omfattande arbete att hålla alla 300 bussar uppdaterade med aktuell formation. 

Tingsrätten håller med bolaget och menar också att det är svårt att visuellt uppskatta hur mycket en människa väger. Särskilt om personen sitter ner. Det går inte att komma ifrån att vissa felbedömningar kommer att göras, skriver tingsrätten. Att manen inte har fått åka med bussen på grund av felbedömningar innebär inte att han har blivit missgynnad, anser domstolen. Någon diskriminering har därför inte förekommit.

Senast den 24 mars ska DO besluta om domen ska överklagas.