Morot för tillgänglig idrott

Ett nytt tillgänglighetsstipendium ska locka idrottsföreningar att satsa på tillgänglighet till sina anläggningar.

Tre badmintonbollar som står uppställda i rad.
Foto: FreeImages.com/Michael P

Ett nytt tillgänglighetsstipendium ska locka idrottsföreningar att satsa på tillgänglighet till sina anläggningar.
Dålig tillgänglighet är ett problem vid många drottsanläggningar runt om i Sverige, menar organisationen Parasport Sverige. I praktleken innebär det att många människor är utestängda från träning och idrott.
Tillsammans med hisstillverkarn Kone lanserar organisationen nu ett stipendium på 50 000 kronor till den idrottsförening som tydligast visar hur de skulle kunna öka möjligheten för fler att utöva idrott. Det kan handla om att förbättra den fysiska tillgängligheten med lösningar som ramper, plattformshissar och användbara duschar och toaletter, men också om att se över parkeringsmöjligheter och information vid såväl fysiska installationer som på webben.
– Genom stipendiet kan vi öka uppmärksamheten om frågan kring tillgänglighetsanpassning, samtidigt som en eller flera idrottsanläggningar får möjligheten att faktiskt göra idrotten tillgänglig för alla – oavsett förutsättningar, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige i ett pressmeddelande.
Sista dag att söka stipendiet är den 31 maj.