Mindre partier i topp på funktionshinderpolitisk valrankning

Småpartier i toppen och de med ambitioner att leda regering i botten. Funktionsrätt Sverige har listat riksdagspartiernas ambitioner inom funktionshinderpolitiken.

Inför riksdagsvalet i september driver paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, som samlar 50 medlemsförbund, fem valfrågor mot politikerna. Med utgångspunkt i dessa har man sammanställt 23 frågor som partierna har fått svara på i en enkätundersökning. 

Frågorna handlar om allt från huruvida partierna vill se ett gemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel och övrig vård eller om de vill ta fram en nationell handlingsplan för att höja sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning till om skyddet mot hatbrott ska stärkas eller om höja bidragen till funktionshinderrörelsen. 

Utifrån svaren har Funktionsrätt Sverige poängsatt partiernas politik och sammanställt en rankning som toppas av Vänsterpartiet och har Socaildemokraterna och Moderaterna i botten. 

Vänsterpartiet svarar ja på samtliga frågor i enkäten. Men det är inte bara därför Funktionsrätt Sverige listar partiet högst. Vänsterpartisterna har nämligen också motiverat sina svar på ett sätt som faller paraplyorganisationen i smaken och de har under den senaste mandatperioden levrat förslag som ligger i linje med svaren. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

På andra plats kommer Miljöpartiet, trots att de lämnar ett ja-svar mindre än Liberalerna, som landar på plats tre. Liberalerna har svarat ja på alla frågor utom en, men motiverar inte sina svar tillräckligt bra för att knipa andra platsen, tycker Funktionsrätt Sverige.

Samma dom får Sverigedemokraterna som svarar ja på lika många frågor som Miljöpartiet men som ändå bara får plats fem i rankningen. Där är de även slagna av Centerpartiet som svarar ja på 20 frågor.

Efter Kristdemokraterna på plats sex (15 ja-svar) landar Socialdemokraterna och Moderaterna på de två bottenplatserna. Båda partierna svarar ja på mindre än hälften av Funktionsrätt Sveriges frågor. Värderingen av Socialdemokraterna tyngs även av att partiet säger nej till att stärka det rättsliga skyddet mot hatbrott och Moderaterna dras ner av sin vilja mot höjda bidrag till Funktionshinderrörelsen. 

Funktionsrätt Sveriges ranking av riksdagspartierna

1. Vänsterpartiet
2. Miljöpartiet
3. Liberalerna
4. Centerpartiet
5. Sverigedemokraterna
6. Kristdemokraterna
7. Socialdemokraterna
8. Moderaterna

Listan är baserad på 23 frågor som Funktionsrätt Sverige ställt i en enkät till partierna. Förutom de raka svaren på frågorna har även partiernas kommentarer och deras aktivitet under den nuvarande mandatperioden spelat in. 

Dessutom har Funktionsrätt Sverige viktat svaren på frågorna så att varje sakområde väger lika tungt oavsett antal frågor.