Miljonsatsning på ökad kompetens i omsorgen

Personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning ska bli mer kompetenta. Regeringen satsar miljoner på utbildning inom ”äldre- och funktionshindersomsorgen”

Personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning ska bli mer kompetenta. 
200 miljoner kronor avsätter regeringen nästa år för en kunskapssatsning inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Pengarna ska göra det möjligt för kommunerna att höja kompetensen hos personalen. Bland annat handlar det om att förebygga fall.
Regeringen vill även bidra till att utveckla en ny nationell utbildning för personal inom ”funktionshinderområdet”.
Insatsen är begränsad till ett år och är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet.