Migranternas bilder visar problemen i vardagen

Med egna foton berättar migranter med funktionsnedsättning om mötet med Sverige.

I helgen öppnar Disabled refugees welcome (DRW) utställningen »Vi vill bli lyssnade till« på Mångkuturellt centrum i Fittja söder om Stockholm.  Utställningen har vuxit fram under åtta träffar där deltagarna utifrån fotografier i vardagen har diskuterat sin situation. Metoden kallas för photovoice och bygger på att deltagarna själva fotograferar situationer eller miljöer som är viktiga för dem.  

– Deltagarna har lyft fram olika problem, som otillgänglighet, boende och kontakter med myndigheter som inte lyssnar utan skickar dem fram och tillbaka. Det är olika budskap som kommer fram i utställningen, säger Jamie Bolling, verksamhetsledare på Independent Living Institute som står bakom DRW. 

I utställningen finns bilder på trånga och otillgängliga bostäder. Badrum som inte är anpassade, små kök och tunga dörrar. Bilderna ackompanjeras av berättelser som vittnar om trångboddhet och svårigheter att hitta fungerande bostäder. Men också om bristande förståelse bland såväl myndigheter som hyresvärdar om förutsättningarna för att vara nyanländ med funktionsnedsättning. 

Porträttbild av Jamie Bolling iförd grön tröja. Hon sitter framför en svart vägg med olika texter på.
Jamie Bolling har lett arbetet med Disability Refugees Welcome. Foto: Marie Linnér

Utställningen är ett sätt att nå ut med kunskap om förutsättningarna för migranter med funktionsnedsättning i Sverige, berättar Jamie Bolling. Inte minst hoppas hon att utställningen ska nå personer som själva har behov av att få stöd och prata med andra om sina erfarenheter. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

 – Vi hoppas att nå ut till personer från DRWs målgrupp och gärna personer från Botkyrkaområdet som kan vara intresserade av att vara med som medlemmar. 

Ett annat syfte är att nå fram till myndigheter som har som uppgift att ge stöd och hjälp till migranter. Vi vill också nå fram till myndigheter.

– Det finns ett problem med att människor inte får det stöd de behöver för att snabbare komma vidare i sin integrationsprocess. Att det finns ett bra stöd är något som alla skulle tjäna på, säger Jamie Bolling. 

Utställningen visas på Mångkulturellt centrum i Botkyrka fram till 11 april. 

Disabled refugees welcome (DRW) 

Var ursprungligen ett arvsfondsfinasierat projekt som syftade till att nå nyanlända personer med funktionsnedsättning och med hjälp av deras erfarenheter förbättra mottagande, etablering och integration. Projektet avslutades 2020 men lever vidare som en del inom Independent Living Institute.