»Vi måste möta människor på deras språk«

Nu avslutas projektet Disabled Refugees Welcome (DRW). Jamie Bolling hoppas att funktionshinderrörelsen kan ta över delar av ansvaret.

I tre år har DRW gett stöd till flyktingar med funktionsnedsättning som är nya i Sverige. Med stöd från Arvsfonden har man gett rådgivning om hur det svenska samhället fungerar och arrangerat grupper där människor får träffa och ge stöd och hjälp åt varandra. Över 100 personer har sökt sig till verksamheten. 

– Vi har visat det finns en grupp människor som behöver information för att förstå systemet, vem man ska vända sig till och vilka rättigheter och skyldigheter man har, för att kunna gå vidare i sin integrationsprocess. Vi ser hur det hänger upp sig, det tar längre tid och människor far illa, säger Jamie Bolling. 

Formellt avslutades projektet vid årsskiftet men fortfarande finns möjligheten att få råd och stöd. Men nu hoppas Jamie Bolling att andra aktörer, inte minst inom funktionshinderrörelsen ska ta vid och intressera sig. 

– Det finns många organisationer i Sverige, som DHR, Synskadades riksförbund eller Röda korset, som kan ge stöd till den här gruppen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

På skissbordet finns ett utbildningsprojekt tillsammans med DHR där såväl aktiva i DHR som personer i målgruppen kan få utbildning.

– Lokalt kan man behöva kunskap om hur man når ut till målgruppen och hur man kan jobba med den. Det handlar om att öka förståelsen för både migration och funktionsnedsätning och det intersektionella perspektivet, säger Jamie Bolling.

Hon menar att det är viktigt att de som jobbar med frågan har erfarenhet från av att komma från en annan kultur och har funktionsnedsättning.  

– En sak vi har lärt oss är att vi måste möta människor på deras språk i början, så att de kan förstå vad det handlar om.

Stöd till flyktingar med funktionsnedsättning

Flyktingar med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp hos DRW. Lättast via mejl: info@disabledrefugeeswelcome.se eller telefon: 0736794273
Läs mer om DRW i Funktionshinderpolitik 4/19