Kräver stopp för utsattheten i nytt metoo-upprop

Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp.

En person håller upp en skylt framför ansiktet där det står #metoo.
527 kvinnor har samlats i gruppen #slutvillkorat på Facebook. (Foto: Mihaisurdu/Adobe Stock)

Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp.
Metoo-rörelsen som under hösten visade hur kvinnor regelmässigt utsätts för sexuellt våld och sexuella trakasserier inom snart sagt varje del av samhället har nu även nått funktionshinderrörelsen. I ett nytt upprop som publicerades på måndagen samlas kvinnor som kräver stopp på övergrepp och insatser för att minska utsattheten för sexuellt väld för kvinnor med funktionsnedsättning.
I en facebookgrupp med namnet »Slutvillkorat« har kvinnor delat berättelser om övergrepp. Idag överlämnar gruppen ett upprop till jämställdhetsministern där flera av berättelserna citeras.
– Mycket handlar om utsatthet inom färdtjänsten men det handlar också om händelser inom föreningsvärlden och i några fall om pojkvänner och partners, säger Denise Cresso som har tagit initiativ till uppropet.
Ett genomgående problem är att kvinnor med funktionsnedsättning många gånger befinner sig i beroendeställning till de män som utsätter dem för kränkningar, berättar Denise Cresso. Det blir tydligt inom till exempel färdtjänsten där passagerare ofta är ensamma med föraren och kan ha svårt att värja sig mot övergrepp. Ett av kraven i uppropet är därför att förare inom färdtjänsten ska vara skyldiga att lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
– Om någon kvinna anmäler så vill vi också att föraren stängs av tills dess att utredningen är klar, säger Denise Cresso.
Uppropet ställer även krav på andra insatser från samhällets sida. Det handlar bland annat om förbättrad tillgänglighet till kvinnojourer och bättre kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Men man lyfter också fram behovet av att utsatta kvinnor får stöd inom rättsväsendet och att det blir ett stopp för nedskärningar inom den personliga assistansen.
– Det är viktigt att se kopplingen till personlig assistans och andra insatser från samhället. Utan stöd ökar beroendet av anhöriga och vänner och det är inte bra. Det stödet kan vi aldrig ställa krav på, det kan vi bara vara tacksamma över. Där finns också en tydligt koppling mellan våldsutsatthet och beroende av andra i vardagen, säger Denise Cresso.
Dessutom sätter #slutvillkorat även ljuset på att sexuella övergrepp förekommer även inom funktionshinderrörelsen.
– Det är ingen större skillnad mellan män med funktionsnedsättning jämfört med män generellt. Det är samma gamla våld. Men även där finns det ett beroende. Man kanske litar på någon som är lite mer rörlig eller har lite bättre syn.
Denise Cresso tycker att det är svårt att nå ut med frågan till föreningar inom funktionshinderrörelsen.
– Jag har jobbat med de här frågorna i över tio år och vi har tagit fram kunskap, studiematerial och filmer om just den här problematiken, men vi har haft extremt svårt att nå funktionshinderrörelsen. Vare sig det har varit lokalt eller på nationell nivå.
– Det är väl också en förhoppning att metoo-rörelsen ska öppna ögon även här, säger Denise Cresso.
Uppropet #slutvillkorat överlämnas till jämställdhetsminister Åsa Regnér idag på förmiddagen.