Mest kritik mot LSS-direktiven

Krav på att direktiven skrivs om. Nya LSS-utredningen får hård kritik från flera håll.

Krav på att direktiven skrivs om. Nya LSS-utredningen får hård kritik från flera håll. 
Regeringens direktiv till den nya utredningen om LSS och assistansersättningen får ett övervägande kallt mottagande från funktionshinderrörelsen. Inte minst utredningens fokus på kostnadskontroll och besparingar möts av kritik. Paraplyorgasniationen Lika Unika kräver att direktiven skrivs om.
– En sådan nödvändig förändring av ramarna för utredningen är att FN-konventionen ställer krav på Sverige att inte backa från redan etablerade rättigheter. Det måste vara utgångspunkten, inte som nu att göra nedskärningar, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar.
Hon pekar på att FNs övervakningskommitté har uttryckt oro för att personer blivit av med sin personliga assistans till följd av förändrad rättspraxis.
– Jag förutsätter att utredaren på allvar går igenom hur de lämnade direktiven från regeringen stämmer överens med FN:s rekommendationer, säger Maria Johansson.
Även Handikappförbunden är kritiska till direktivens fokus på besparingar.
– Ett av våra viktigaste medskick har varit att en samhällsekonomisk utredning kräver att man också tittar på samhällsvinsterna med reformen, något som lyser med sin frånvaro i regeringens direktiv. Man måste också titta på alternativa lösningar till insatserna och vad de skulle innebära för kostnader respektive vinster”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden i en kommentar.
En annan av de mest brännande frågorna som utredningen ska hantera är frågan om det delade huvudmannaskapet. Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade varnar för att flytta ansvaret för assistansen till kommunerna. Det statliga huvudmannaskapet är förutsättningen för att de med de största behoven ska kunna få dessa fullt ut tillgodosedda, anser Ekensteen.
– Detta skedde aldrig då det var beroende av kommunal ekonomi. Glöm inte det, Desirée Pethrus, svik oss inte genom att åter ge oss identitet som tärande, utpekande budgetposter i vår sociala närmiljö, skriver Ekensteen i en kommentar.
Även från politiskt håll kommer kritik mot direktivens fokus på kostnader.
– Det är väldigt problematiskt och oroande att regeringen valt att så ensidigt fokusera på kostnadskontroll och kostnadsökningar istället för att titta på hur lagen ska tillämpas och att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet över landet, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.