Männen ökar inom assistansen

Allt fler män än kvinnor får personlig assistans. Samtidigt fortsätter antalet beviljade timmar att öka, konstaterar Försäkringskassan.

Allt fler män än kvinnor får personlig assistans. Samtidigt fortsätter antalet beviljade timmar att öka, konstaterar Försäkringskassan i en ny analys.
Ända sedan assistansreformen infördes 1994 har pojkar och män varit i majoritet bland användarna. Men de senare tio åren har obalansen mellan könen ökat, visar en analys från Försäkringskassan som presenteras i dag.
Förändringen är långsam men stadig, konstaterar myndigheten. 2015 var 54 procent av assistansanvändarna pojkar och män. Det är en procentenhet mer än 2005.
Orsaken till den växande obalansen är sannolikt den pågående förskjutningen mellan de olika personkretsarna i lagstiftningen. Sedan flera år tillbaka ökar personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd). I denna grupp är mån och pojkar i majoritet. Samtidigt minskar personkrets 3 (andra varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar) som är den enda gruppen där kvinnor är i majoritet.
Rapporten visar samtidigt att män får fler timmar beviljade i alla personkretsar.
I rapporten har Försäkringskassan analyserat utvecklingen av antalet beviljade timmar mellan åren 2005 och 2015. Syftet är att beskriva och hitta orsaker till att antalet timmar har ökat mer än vad som kan förklaras av ökningen av antalet användare.
Under perioden har det genomsnittliga antalet timmar per person ökat med 26 procent, från 103 till 130 timmar per vecka. Försäkringskassan listar tre processer där antalet timmar ökar.

  1. Antalet timmar ökar för mottagare som redan har ersättningen.
  2. Mottagare som beviljas ersättningen för första gången får ett allt högre genomsnittligt antal timmar.
  3. Personkrets 1 ökar och personkrets 3 minskar.

Att förskjutningen mellan personkretsarna bidrar till ökningen beror enligt Försäkringskassan på att vuxna i personkrets 1 har betydligt fler beviljade timmar än vuxna i personkrets 3.
På senare år har även en allt större andel av de som ansöker om personlig assistans fått avslag på sin ansökan. Enligt Försäkringskassan beror detta till stor del på att allt fler som tidigare fått avslag återkommer med en ny ansökan.