Manifestation uppmärksammar kvinnors rättigheter

I helgen samlas kvinnor med funktionsnedsättning i Stockholm för att synliggöra sin plats i kampen för kvinnors rättigheter.

– Under hela 2022 arbetar vi utifrån parollen En av alla där organisationen vill synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning berörs av samma frågor och problem som kvinnor i allmänhet, säger Maria Johnsson, ordförande för organisationen FQ Forum – Kvinnor och Funktionshinder. 

På söndag genomför organisationen en manifestation på Norrmalmstorg i Stockholm för att visa att kvinnor med funktionsnedsättning måste inkluderas i allt arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ambitionen är att synliggöra flickor och kvinnor med funktionsnedsättning, men också att får svensk kvinnorörelse att tydliggöra att arbete med frågor som diskriminering och mäns väld mot kvinnor ska innefatta kvinnor med funktionsnedsättning. 

Under manifestationen på Norrmalmstorg framträder flera kvinnor med olika erfarenheter. 

– Det blir mellan 20 och 30 apeller som tar upp allt från att vara förälder eller att bli gammal till hatkärleken till hjälpmedel säger Maria Johansson. 

En av alla

Vad: Manifestation för att synliggöra kvinnor med funktniosnedästtning
Var: Normalmstorg, Stockholm
När: 2 oktober, 13.00 – 16.00