Många utmaningar i årets valrörelse

Rasmus Isaksson: Våra frågor blir aldrig valfrågor så länge de ses som särfrågor.

Porträtt av Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR.

DHR har en viktig roll i årets valrörelse. Vårt huvudbudskap är att rättigheter är möjligheter. Vi vill lyfta två fokusområden specifikt – tillgänglighet i bostäder och rörelsefrihet, till exempel personlig assistans och bilstöd. Vi ska uppvakta politiska partier med våra frågor och förmedla våra idéer om hur samhället ska fungera.
Vi kommer att presentera ett 10 punkts-program som sammanfattar vad vi vill ska bli bättre. DHR ska vara en del av samtalet kring konstruktiva lösningar. Universell design måste ses som en naturlig del av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Jag brukar säga att det finns ett funktionshinderpolitiskt perspektiv i alla frågor. Att förmedla detta blir en viktig uppgift för oss i valrörelsen.
För att nå framgång måste vi använda hela vår verktygslåda. Ett användbart verktyg är Agenda 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan som efter 2015 är en fortsättning på arbetet kring Millenniemålen, som bestod av åtta målsättningar för en hållbar global utveckling. Till skillnad mot Millenniemålen inkluderar Agenda 2030 FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i varje mål. Dessutom är det viktigt att känna till att Agenda 2030 inte bara är något som berör utvecklingsländer utan även gäller här i Sverige.
Funktionshinderperspektivet måste finnas med i all målformulering och i alla strategier.
Lika viktigt är det att påverka opinionen. Vikten av opinionsbildning blev uppenbar när det påverkansarbete som DHR och övriga funktionshinderrörelsen bedrivit äntligen gav resultat i slutet av förra året. Då meddelades det att regeringen tillfälligt stoppar tvåårsomprövningarna inom assistansersättningen samt inför åtgärder för att stoppa de negativa konsekvenserna orsakade av hur Försäkringskassan valt att tolka en vägledande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.
Det var en viktig delseger som uppnåddes tack vare att DHR och övriga funktionshinderrörelsen gjorde stora ansträngningar för att påverka opinionen på olika sätt. Framförallt handlar det om att förmedla hur viktig personlig assistans är för individen. Vi vill beskriva vardagssysslor som möjliggörs tack vare personlig assistans och försöka få människor att tänka sig in i dessa situationer. Egentligen kan vem som helst råka ut för en olycka eller drabbas av sjukdom som gör att du kan behöva stöd från samhället för att kunna bibehålla självbestämmandet och leva ett liv som andra.
Våra frågor blir aldrig valfrågor så länge de ses som särfrågor. Därför måste vi med tydlighet förmedla, och upprepa, att funktionshinderperspektivet är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle och angår alla, på samma sätt som exempelvis jämställdhet. För att vara övertydlig: Bilstödet gör att vi spontant kan hälsa på våra vänner, personlig assistans möjliggör att vi kan arbeta och bilda familj, och tillgänglighet gör att även vi kan rösta i valet i september.
Läs fler krönikor av Rasmus Isaksson