Många saknar effektiva hjälpmedel

Det är vanligt att hjälpmedelsanvändare upplever att de inte får de hjälpmedel de behöver. Många köper också egna hjälpmedel när inte kommunen eller landstinget bjuder en lösning.

En rollator i svart men korg
Foto: Jos van Galen/freeimages.com

Det är vanligt att hjälpmedelsanvändare upplever att de inte får de hjälpmedel de behöver. Många köper också egna hjälpmedel när inte kommunen eller landstinget erbjuder en lösning.
Neuroförbundet har frågat 2000 medlemmar om deras erfarenheter av dagens hjälpmedelsförsörjning. Undersökningen visar att var fjärde person upplever att den inte har fått de hjälpmedel de anser att de behöver för att klara sin vardag. Sex av tio säger att de själva köper hjälpmedel som de inte få förskrivna av kommunen eller landstinget.
Många av de svarande upplever också att service och reparationer av förskrivna hjälpmedel fungerar dåligt och att det är svårt att låna fungerande hjälpmedel när de egna är på service.