Många med funktionsnedsättning undviker kollektivtrafiken

Personer med funktionsnedsättning har minskat sitt resande med kollektivtrafiken mer än allmänheten i övrigt sedan pandemin slog till.

Även i vanliga fall reser personer med funktionsnedsättning mindre med kollektivtrafiken än befolkningen i övrigt, men under pandemin har skillnaderna ökat. Visserligen har resandet minskat över hela linjen, men bland personer med funktionsnedsättning har det minskat mer. Det är också vanligare att personer utan funktionsnedsättning istället för den bortvalda kollektivtrafikresan tar bilen, cykeln eller promenerar. Personer med funktionsnedsättning har istället varit att ställa in resan. 

Det visar ett utdrag ur kollektivtrafikbarometern, en undersökning som görs av branschföreningen Svensk kollektivtrafik.  Totalt har 1549 personer med funktionsnedsättning deltagit i undersökningen. 

35 procent av de svarande med funktionsnedsättning uppger att de ställer i sina resor i den mån det går. Bland personer utan funktionsnedsättning är motsvarande siffra 28 procent. Samtidigt är det en något lägre andel av de svarande med funktionsnedsättning som utför sina ärenden digitalt jämfört med de som inte har funktionsnedsättning. 

Undersökningen visar också att det finns en utbredd oro inför att återgå till att resa på samma sätt som innan pandemin. En femtedel av de tillfrågade med funktionsnedsättning svarar att de inte kommer att åka kollektivt på samma sätt som tidigare. Bland de som inte har funktionsnedsättning var det drygt var åttonde svarande som inte tänker återgå till samma sätt att resa som innan pandemin.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!