Manifestation med krav på snabba lagändringar

Hundratals Stockholmare trotsade decemberkylan och krävde att den personliga assistansen återställs.

Många människor som står med plakat och protesterar.
Hundratals personer krävde åtgärder för att rädda den personliga asistansen. (Foto: Albert Martinsson)

Hundratals Stockholmare trotsade decemberkylan och krävde att den personliga assistansen återställs.
För andra året i rad använde funktionshinderrörelsen den internationella funktionshinderdagen till att manifestera mot inskränkningarna i LSS och den personliga assistansen. På minst femton orter runt om i landet genomfördes demonstrationer under parollen »Rädda LSS«.
På Norra Bantorget i Stockholm turades en lång rad talare om att lyfta fram värdet av den personliga assistansen och rikta kritik mot regeringen.
Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly menade att det rådande fokuset på kostnader reducerar människor till en post i statsbudgeten.
– Det är ett synsätt som jag hoppade sedan länge skulle varit utrotat men som den nuvarande regeringen ger uttryck för genom sina direktiv och sin politik, dundrade Ohly och fortsatte:
– Det är skamligt att vi har en socialdemokratisk och miljöpartistisk ministär som inte förmår att se bortom de kostnader som reformen onekligen drar på sig oh istället ser vad detta ger för pengarna.
Stefan Sundqvist från DHR pekade på att målen för den nya funktionshinderpolitik som riksdagen antog i veckan står i bjärt kontrast mot den verklighet som många assistansanvändare befinner sig i.
– Bortom plenisalen finns en verklighet som är allt annat än de fagra orden. En verklighet där den som har assistans fuktar för omprövning. En verklighet där rätten till ett liv bara handlar om att överleva, sa Stefan Sundqvist.
Bland talarna fanns även tre partiledare som passade på att kräva åtgärder från regeringen. Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt uppmanade regeringen att skyndsamt ändra sin politik. Han vill se snabba lagändringar som också omfattar de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som sedan 2009 påverkat människors rätt till assistansersättning.
– Vi vet vad problemen är. Skynda er, lägg fram de nya lagarna. Jag lovar att vi kommer att rösta de genom riksdagen i raketfart, sa Sjöstedt.
Även Liberalernas partiledare Jan Björklund krävde snabba åtgärder från regeringen. Han kritiserade åter direktiven till LSS-utredinngen som han tycker har för stort fokus på kostnader.
– Det är alldeles uppenbart att utredningen är tillsatt för att åstadkomma ytterligare neddragningar och besparingar i assistansreformen, sa Björklund.
– Hade regeringen tänkt sig att det här skulle bli en kraftig förbättring av LSS, då lovar jag er att slutdatum för utredningen satts före valdagen.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Buch Thor ägnade mycket uppmärksamhet åt situationen för föräldrar och anhöriga.
– Jag kan inte lova att allt blir guld och gröna skogar men jag kan lova att det blir bättre, för nu ser vi ett systemfel.
Porträtt av Patrik Waern
Patrik Waern har redan drabbats av neddragningar inom assistansen. Nu hoppas han på lagändringar. (Foto: Albert Martinsson)

En av de som tagit sig till Norra Bantorget för att manifestera var Patrik Waern. Han blev av med timmar för övriga personliga behov redan 2014. Nu hoppas han att regeringen tänker om och återupprättar den personliga assistansen.
– För mig betyder assistansen allt. Utan den skulle jag bli helt isolerad, säger han.
Även om han hoppas att regeringen går vidare och stärker lagen känner han oro inför framtiden.
– Jag har för få timmar redan idag. Fortsätter den här utvecklingen kommer jag att bli av med all assistans vid nästa omprövning, säger Patrik Waern.