Åsa Regnérs ersättare vill ha bred överenskommelse om assistansen

Lena Hallengren (S) tar över som ansvarig minister för funktionshinderpolitiken när Åsa Regnér får nytt jobb i FN.

Porträtt av Lena Hallengren
Lena Hallengren (S) blir ny barn- , äldre- och jämställdhetsminister med ansvar för funktionshinderpolitiken. (Foto: Riksdagen)

Lena Hallengren (S) tar över som ansvarig minister för funktionshinderpolitiken när Åsa Regnér får nytt jobb i FN.
Statsminister Stefan Löfven presenterade idag en ny barn- äldre- och jämställdhetsminister som ersätter Åsa Regnér som tidigare i veckan fick ett nytt toppjobb inom FN. Lena Hallengren är riksdagsledamot och har tidigare bland annat varit biträdande utbildningsminister.
Hon tar över ett jobb där hennes företrädare under flera år fått stenhård kritik från Funktionshinderrörelsen. Det har bland annat handlat om det regleringsbrev som Regnér gav Försäkringskassan med krav på att myndigheten ska bryta timutvecklingen inom personlig assistans, men också om hennes passivitet när rättspraxis och tillämpning har lett till att många människor förlorat sin rätt till assistansersättning och de problem som det här lett till.
Vid pressträffen sa Lena Hallengren att allt arbete inom funktionshinderpolitik ska syfta till att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.
– I det arbetet är LSS en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer att ta god tid på mig att möta berörda intressenter. Min ambition är att söka breda överenskommelser i assistansfrågan.
– Det ska inte råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt, sa Lena Hallengren.
På frågor om behovet av förändrade direktiv till LSS-utredningen och om kraven på kostnadsminskningar inom den personliga assistansen gav hon dock inga raka svar utan bad om att få återkomma.
– Vi ska inte ha någon verksamhet som inte bedrivs kostnadseffektivt men det ska inte vara på bekostnad av människors frihet och möjlighet att leva oberoende liv.