Många frågetecken kring nytt assistansförslag

Regeringens förslag att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans vilar på osäker grund, menar lagrådet.

En illustrativ med ett paragraftecken som står lutat mot en vägg.
(Foto: Pixelkorn/Adobe stock)

Regeringens förslag att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans vilar på osäker grund, menar lagrådet.

I slutet av maj lämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om att andning ska utgöra ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Förslaget är en följd av ett tillkännagivande från riksdagen som uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma med ett lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov. 

Tidigare i år presenterade regeringen ett förslag för hur en lagändring skulle kunna se ut. Förslaget syftade till att personer som blivit av med sin assistans till följd av ändrad rättspraxis ska kunna få tillbaka hjälpen.

Efter att detta varit på remiss har regeringen valt att i ett första steg bara lämna förslag om hur andning kan bli ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I ett långt yttrande reser dock lagrådet flera frågetecken runt förslaget. Lagrådet pekar på risken att det uppstår oklarheter i vilka insatser som omfattas av den nya bestämmelsen. Bland annat handlar det om gränsdragningen mellan vad som är som hälso- och sjukvård och vad som är som egenvård. Här menar lagrådet att förslaget vilar på osäker grund och man uppmanar regeringen att klarlägga var gränserna går för att lagändringen ska gå att tillämpa på ett sätt som är rättssäkert och förutsebart. 

Lagrådet menar även att det finns oklarheter i vilken kompetens som personalen måste ha för att ge hjälp med andningsövervakning. Man pekar på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som visar att andningshjälp i håll är så passa avancerad sjukvård att den inte får utföras av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs hela yttrandet från lagrådet

FAKTA Lagrådet

Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag när regeringen eller ett riksdagsutskott begär detta. Granskningen ska bland annat ta in hur förslaget förhåller sig till grundlagarna, om det är rättssäkert och om det kan tillämpas utan problem.