Manade till brett försvar för mänskliga rättigheter

DHR måste våga ta plats och våga gå mot strömmen när det behövs, sa förbundsordförande Rasmus Isaksson när han inledningstalade på organisationens förbundsmöte.

En man i röd tröja pratar i en mikrofon. han sitter bakom ett bord som det står ett ljus på.
DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson inledningstalade på förbundsmötet som inleddes på fredagen. (Foto: Albert Martinsson)

DHR måste våga ta plats och våga gå mot strömmen när det behövs, sa förbundsordförande Rasmus Isaksson när han inledningstalade på organisationens förbundsmöte.
– Det finns ett funktionshinderperspektiv i alla frågor, sa Rasmus Isaksson och uppmanade de närvarande ombuden att se till att DHR blir en aktiv aktör i samhällsdebatten.
Det räcker inte att bara stå upp och försvara rättigheter och människovärde för personer med funktionsnedsättning, menade han. I en tid när rörelser som vill begränsa rättigheter för andra grupper, och i vissa fall beröva andra deras människovärde, blir allt mer synliga måste DHR och funktionshinderrörelsen engagera sig bredare och samarbeta utanför den egna rörelsen.
Rasmus Isakson berörde också utvecklingen inom den personlig assistansen där en allt stramare praxis har resulterat i att .
– Det är stötande att vi först ska behöva genomgå en detaljerad granskning av våra personliga behov för att sedan tvingas till exponering i medierna för att få folk att förstå konsekvenserna av ett negativt beslut om personlig assistans.
Men det är inte bara den personlig assistansen som är under tryck, sa Rasmus Isaksson. Han varnade för en utveckling där det sparas in på stöd till personer med funktionsnedsättning på bred front. Praxis förändras på flera olika områden på ett sätt som riskerar att ställa människor utan det stöd de behöver.
– Förändringarna vi ser borde inte släppas igenom utan att bli föremål för en enda seriös partiledardebatt.
Han lyfte även fram vikten av att DHR engagerar sig i den teknikutveckling som i snabb takt håller på att förändra samhället. Särskilt lyfte han fram arbetet med självkörande bilar där organisationen har engagerat sig på senare tid.
– Kanske kan detta om några år innebära nya möjligheter för våra medlemmar och bli ett fullvärdigt alternativ till färdtjänster.