Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol

En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Interiören i en buss med säten och biljettavläsare.
(Foto: Rain/Adobe stock)

En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.  

Mannen har vid minst fyra tillfällen fått nej när han har försökt att åka buss. Tre av de tillfällen som DO tar upp har skett på samma dag. Till DO säger bussbolaget att förarna av felaktigt antagit att rullstolen varit för tung för att ta med på bussen. Så är dock inte fallet, uppger DO. Rullstolen uppfyller bussbolagets krav på såväl längd som vikt.

– I det här fallet ser vi att det handlar mycket om okunskap hos chaufförer kring vilka regler det är som gäller, säger Josefina Yalo, processförare på DO. 

– Transportbolagen behöver ta sitt ansvar för att utbilda sina chaufförer om vad som faktiskt gäller. Du får hindra någon att åka med på grund av säkerhetsskäl men det gäller att chaufförerna vet vilka säkerhetsskälen är och när de har rätt att hindra så att det inte sker godtyckligt, säger Josefina Yalo.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Till delar har fallet mycket gemensamt med ett tidigare fall av diskriminering vid bussresor som avgjordes i Gävle förra året. Ett fall som DO valde att inte driva och som istället plockades upp av DHR.

I gävlefallet kunde en man inte åka med bussen på grund av att chauffören saknade kunskap om hur rullstolsliften fungerade. En brist som tingsrätten ansåg var diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 

Skillanden i det nu aktuella fallet är att DO menar att kunskapsbristerna är systematiska. 

– Där rörde det som om en enstaka händelse. Vår anmälare har blivit stoppad tre gånger på en och samma dag. Här ser vi att det har funnits en allmän okunskap. Det handlar inte bara handlar om en enskild busschaufför utan det har varit återkommande  hos flera busschaufförer under en och samma dag, säger Josefina Yalo.

I stämningsansökan begär DO 60 000 kronor i diskrimineringsersättning för mannen.