Målet: inkluderande lastbilar

Bilden av den typiska lastbilschauffören utmanas i ett nytt forskningsprojekt. Resultatet kan göra framtidens lastbilar användbara för fler.

En vit långtradare med blått släp kör på en motorväg. Bilden är tagen uppifrån en bro.
Lastbilar utformas ofta utifrån en stereotyp föreställning om vem som ska köra dem. (Foto Yuri Bizgaimer – Fotolia)

Bilden av den typiska lastbilschauffören utmanas i ett nytt forskningsprojekt. Resultatet kan göra framtidens lastbilar användbara för fler.
– Projektet handlar i sig inte om lastbilarna utan mer om innovationsprocesserna som i sin tur påverkar hur lastbilar kommer att designas. Vi kommer inte att designa en lastbil för kvinnor och en för personer med funktionsnedsättning men de aspekterna finns med som dilemman som vi diskuterar, säger genusvetaren Dag Balkmar vid Örebro universitet .
I forskningsprojektet, som drivs i samarbete med lastbilstillverkaren Volvo, ska forskarna genom att föra in parametrar som kön och funktionalitet studera hur innovationsprocessen kan utvecklas och bli mer normkritisk.
Som exempel på hur man jobbar nämner Dag Balkmar en workshop i en tidigare pilotstudie. Under rubriken »Syrien 2015« diskuterades hur Volvo kan vara med och bygga en lastbil som även personer med någon slags funktionsnedsättning kan använda, när kriget i det plågade landet har tagit slut.
– Vi ställde frågan vad som händer om man tänker bortom den högfungerande lastbilschauffören som idag är modell hur lastbilar utformas. I kombination med utvecklingen mot allt mer autonoma fordon tittade vi på möjligheter att skapa en mer inkluderande förarmiljö.
Varför är det här viktigt?
– Till syvende och sist handlar det om att bidra till en mer inkluderande lastbilsbransch. Vi vill förbättra förutsättningarna att komma bortom en bransch som är väldigt mansdominerad. Då måste vi utmana mycket av det som idag tas för givet, säger Dag Balkmar.
Men genom att utveckla sin innovationsprocesserna finns det också potentiella vinster att göra för ett kommersiellt bolag som Volvo, menar han.
– Om man inte tar upp frågor om kön, nationalitet, ålder och funktionalitet, så riskerar man att missa möjligheter och nyttor i innovationen. Det är det som är den stora vinsten för Volvo att genom de här processerna se möjligheter som man annars hade missat.