Majoritet för skärpt diskrimineringskydd

Riksdagens arbetsmarknadsutskott ställer sig bakom regeringens förslag att ta bort undantaget för mindre företag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Riksdagens arbetsmarknadsutskott ställer sig bakom regeringens förslag att ta bort undantaget för mindre företag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Undantaget från förbudet, som gäller för företag med färre än tio anställda, har kritiserats av Funktionshinderrörelsen sedan lagen antogs 2014.
Tre partier reserverar sig mot utskottets förslag. Moderaterna och Centerpartiet tycker att förslaget saknar en ordentlig konsekvensanalys medan Sverigedemokraterna lutar sig mot remissyttranden från arbetsgivarorganisationer som framhåller att mindre företag kan drabbas av högre ekonomisk risk och administrativ börda.
Utskottets majoritet ställer sig dock bakom regeringens förslag om att undantaget ska tas bort den 1 maj 2018.
Samtidigt ställer sig utskottet bakom kristdemokraten Désirée Pethrus förslag om att regeringen bör utvärdera de samlade effekterna av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Här finns utskottets betänkande 2017/18:AU3