M, V och KD: Låt staten ta hela ansvaret för personlig assistans

Staten ska vara ensam huvudman för den personliga assistansen. Det kräver Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i ett gemensamt utspel.

Montage: En bild av riksdagshuset och en av ett barn i rullstol som körs av en vuxen kvinna med ytterligare ett barn bredvid.
(Foto: Bluraz och Curioso/Adobe Stock)

Staten ska vara ensam huvudman för den personliga assistansen. Det kräver Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i ett gemensamt utspel.

Frågan om vem som ska vara huvudman för den personliga assistansen har bubblat i debatten under hela 2000-talet. Idag är ansvaret uppdelat mellan stat och kommun där gränsen på minst 20 timmar grundläggande behov i veckan är avgörande för var ansvaret landar. 

I januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C står att en utredning ska ta sig an frågan 2021 och att en eventuellt ny lagstiftning ska vara på plats under nästa mandatperiod. 

I ett gemensamt utspel kräver Moderaterna, Vänsterpartiet och Krisdemokraterna att regeringen går snabbare fram. De tre partierna kräver att regeringen omgående tillsätter en utredning och att en ny lagstiftning ska vara på plats innan den här mandatperiodens slut, det vill säga 2022. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man bor. Det är inte rättssäkert och skapar misstro till systemet, säger Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i ett gemensamt pressmeddelande från M, V och KD.

– Idag faller allt för många i behov av assistans mellan stolarna och får inte det stöd de har rätt till. Det skulle vi förhindra genom att staten tar över ansvaret, säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson i samma pressmeddelande.