Löfven försvarar kostnadsfokus i assistansen

Den som behöver assistans ska ha assistans, sa statsministern i riksdagens partiledardebatt, men höll samtidigt fram kostnadsökningar och brottslighet som motiv till att utreda kostnadsutvecklingen.

Den som behöver assistans ska ha assistans, sa statsministern i riksdagens partiledardebatt, men höll samtidigt fram kostnadsökningar och brottslighet som motiv till att utreda kostnadsutvecklingen.
Liberalernas partiledare Jan Björklund lyfte så väl besparingsuppdragen i den nya LSS-utredningen som det faktum att regeringen i årets regleringsbrev till Försäkringskassan gett myndigheten uppdraget att att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Han kritiserade statsministern för att å ena sidan säga att det går bra för Sverige och å andra sidan skära ner på stödet till samhällets mest utsatta.
– Nedskärningarna i LSS gör att ni borde skämmas, sa Jan Björklund.
Stefan Löfven leverade regeringens vanliga svar på kritiken: De senaste årens kostnadsökningar står inte i proportion till ökningen av antalet assistansberättigade, vilket gör det motiverat att analysera utvecklingen, menade han.
– Människor med funktionsnedsättning som behöver assistans ska ha assistans. Vi måste se över om vi har kostnadsökningar som inte är motiverade.
– Vi står upp för den personliga assistansen men vi har också sett att det det finns misstänkt brottslig verksamhet kopplad till personlig assistans.