LO föreslår kraftigt höjda lönesubventioner

Även löner över 30 000 kronor i månaden måste kunna subventioneras, skriver den fackliga centralorganisationen i en rapport.

Även löner över 30 000 kronor i månaden måste kunna subventioneras, skriver den fackliga centralorganisationen i en rapport.
Ökade investeringar är huvudbudskapet i LO-rapporten »Vägen till full sysselsättning och högre löner« som presenteras på onsdagen. Genom satsningar på bostäder, omsorg, vägar och järnvägar ska arbetslösheten pressas ner och sysselsättningsgraden öka. Rapporten är antagen av LOs styrelse och ska diskuteras vid organisationens kongress nästa år.
För att även grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete vill LO se satsningar på subventionerade anställningar. Bland de som bör få ökad tillgång till subventionerade jobb finns personer med nedsatt arbetsförmåga som LO ser har svårt att konkurrera på dagens arbetsmarknad. Samhall bör få ökade resurser så att företaget kan anställa fler och öka kvaliteten i verksamheten, menar LO. Dessutom bör personer med nedsatt arbetsförmåga få större tillgång till olika ut- bildningsinsatser för kompetensutveckling eller omskolning till ett mer passande yrke utifrån funktionsnedsättningen.
Nivån på de olika lönesubventionerna är ett problem idag, menar LO. De lönenivåer som kan subventioneras är allt för låga och stänger stora delar av arbetsmarknaden för den som behöver lönestöd för att kunna konkurrera. Den högsta lönenivån som lönebidrag kan beräknas på ligger idag på 16700 kronor i månaden. En höjning av taket upp emot 20 000 kronor har diskuterats länge utan att något har hänt.
LO-styreslen vill dock gå längre än så. I rapporten föreslås kraftigt ökade tak för vilka löner som kan subventioneras i de olika lönestöden. ”Nivån bör vara betydligt högre än medellönen på svensk arbetsmarknad, vilket kräver tak som omfattar löner en bra bit över 30 000 kronor per månad”, skriver LO i rapporten.
För att skapa fler jobbmöljigheter med anpassat arbetstempo vill LO diskutera om politiskt styrda verksamheter kan ta ett större ansvar för att göra fler arbetsplatser tillgängliga för personer med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivare inom stat, kommun och landsting bör tillsammans med facket undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa fler arbetstillfällen av skyddad karaktär, skriver LO.